Badania pustaków ściennych

Kontrolowanie wyprodukowanych materiałów budowlanych jest bardzo ważne. Dokładny opis wszystkich prób, które powinny być wykonane określają polskie i europejskie normy. Laboranci powinni określać bardzie wiele właściwości elementów murowych wykonanych z gazobetonów. Dopóki dana partia nie zostanie zbadana, a jej właściwości określone, nie może ona opuścić zakładu produkcyjnego.

Jakim badaniom podlegają pustaki?

badanie pustakówPierwszym krokiem badania pustaków jest kontrola ich wymiarów. Jeżeli po zmierzeniu próbek uzyskane wyniki mieszczą się w dopuszczalnych odchyłkach, laborant powinien przystąpić do kolejnych pomiarów. Należy ustalić gęstość objętościową danego materiału oraz ich wytrzymałość mechaniczną. Wytrzymałość na ściskanie określa się podobnie jak w przypadku próbek betonowych. Uzyskane wartości należy podać w [kN] lub [MPa]. Można śmiało powiedzieć, że jest to najważniejszy parametr, ponieważ decyduje on o bezpieczeństwie całej konstrukcji. W dzisiejszych czasach należy również zbadać właściwości termiczne danych pustaków. Ściśle z tym związana jest kapilarność i absorpcja wody z powietrza. Zawartość wody w strukturze danego materiału negatywnie wpływa na jego izolacyjność termiczną. Badanie pustaków ściennych wymaga również wykonania badania wytrzymałości spoin muru. Podczas tego pomiaru, laboranci sprawdzają wytrzymałość nie tylko poszczególnego pustaka, ale również całego, zbudowanego z nich muru.

Wszystkie badania powinny być wykonane przez wykwalifikowanego laboranta zgodnie z instrukcjami, które znajdują się w obowiązujących aktualnie normach. Kontrola jakości danych materiałów ma ogromne znaczenie. Firma daje bowiem gwarancję na jakość swoich produktów w formie odpowiednich certyfikatów i aprobat technicznych, które potwierdzają zgodność wyrobów z wymaganiami polskimi lub europejskimi.