Bezpieczeństwo w zakładzie produkcyjnym

Automatyka przemysłowa w zakładzie produkcyjnym

Statystyki podają, że około 88,5 tysięcy osób odnosi obrażenia podczas pracy, natomiast średnio 270 tych przypadków kończy się śmiercią, dlatego tak ważne jest przestrzeganie procedur zapewniających bezpieczeństwo pracownikom, a także zastosowanie odpowiedniego wyposażenia hali produkcyjnej.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Stanowiska pracy w fabryceObowiązkiem każdego pracodawcy jest zapewnienie odpowiedniej ochrony swoim pracownikom, dlatego w tym celu kodeks pracy wprowadził następujące zasady:

 • okresowe badania lekarskie
 • obowiązek udziału w szkoleniach BHP przed rozpoczęciem pracy
 • instruktaż stanowiskowy
 • odpowiednia organizacja stanowiska pracy

Nadrzędną zasadą, która obowiązuje każdego pracodawcę, jest zapewnienie higienicznych i bezpiecznych warunków wykonywanej pracy. Należy na początku określić ryzyko zawodowe występujące na danym stanowisku. W razie nie przestrzegania zasad BHP przez pracowników, pracodawca ma możliwość wyciągnięcia konsekwencji. Do czynników wpływających na higienę i bezpieczeństwo pracy należą między innymi oświetlenie, temperatura pomieszczenia adekwatna do ubrania, natężenie dźwięku, odpowiednie wyznaczenie dróg przeznaczonych do poruszania się, stopień pyłów w powietrzu itp.

Odzież ochronna dla pracowników hali produkcyjnej

Obuwie roboczePracodawca ma obowiązek zapewnić bezpieczeństwo pracownikowi przed zagrożeniami zewnętrznymi. Są to czynniki szkodliwymi jak niebezpieczne substancje, nadmierny hałas itp. Dlatego w jego gestii leży zapewnienie odpowiednich środków ochrony indywidualnej jakimi są odzież robocza, a także narzędzie dla pracowników. Każdy pracownik zakładu produkcyjnego powinien być wyposażony w odpowiednią odzież chroniącą nogi, ręce, głowę, twarz i słuch, drogi oddechowe oraz całe ciało. Podstawę stanowią:

 • obuwie ochronne
 • rękawice
 • kaski
 • nauszniki, zatyczki do uszu i maski

Warto też zwrócić uwagę na okulary, gogle, osłony na twarz, przyłbice spawalnicze, T-shirty, koszulki polo, koszule, kombinezony, kurtki, fartuchy oraz spodnie.

Ogranicznik przepięć i systemy przeciwpożarowe

Ograniczniki przepięćOgranicznikiem przepięć jest urządzenie służące do ochronny aparatury elektrycznej przed przejściowymi przepięciami, mogące spowodować zniszczenie izolacji i innych elementów sieci jak transformator bądź generator, a w skrajnych przypadkach również wywołać pożar. Pod względem charakterystyki działania możemy wyróżnić następujące rodzaje:

 • odcinające
 • ograniczające
 • kombinowane

W celu zmniejszenia przepięć stosuje się często rozgałęźniki gumowe, które umożliwiają podłączenie więcej niż jednego odbiornika elektrycznego do pojedynczego gniazda sieci elektrycznej. Rozgałęźniki zapewniają wyższą szczelność niż tradycyjne wykonane z plastiku. Natomiast aby zapewnić bezpieczeństwo pracowników, a także jak najmniejsze straty hale produkcyjne i magazyny wyposaża się w systemu przeciwpożarowe. Składają się one zwykle z czujek dymowych lub innych elementów wykrywających pożar. Instaluje się je w poszczególnych pomieszczeniach. W przypadku wybuchu pożaru przekazują one sygnał do centrali oraz uruchamiają sygnał dźwiękowy. Dodatkowo, jeżeli zachodzi taka potrzeba pomieszczenia produkcyjne można wyposażyć w detektory gazów. Ich zadaniem jest ciągły pomiar powietrza, w celu wykrycia szkodliwych gazów i oparów cieczy palnych i wybuchowych. Mają one także możliwość wykrycia toksycznych i szkodliwych dla środowiska nieszczelności czynników chłodniczych.

Czujniki termoelektryczne i regulatory temperatury

Termoelektryczny czujnik temperaturyPonieważ temperatura towarzyszy większości procesom technologicznym, niezbędna jest jej kontrola, tym bardziej, że skutki przegrzania niektórych materiałów, mogą być tragiczne. Dodatkowo stały pomiar temperatury umożliwia szybką reakcję przy występowaniu nieprawidłowości co pozwala na znaczne ograniczenie strat. Regulatory temperatury umożliwiają sterowanie urządzeniami grzewczymi w celu utrzymania stałej temperatury procesu. Powszechnie nazywane są termostatami. Natomiast czy czujniki temperatury mają za zadanie nie tylko stały pomiar tego czynnika, ale także informowanie o jej niepożądanej zmianie. Najpopularniejsze w przemyśle są czujniki termoelektryczne oraz rezystancyjne. Pierwsze z nich składają się z drutów wykonanych z różnych metali, które połączone są na końcach za pomocą spawu, zgrzewu bądź lutowania. Odznaczają się one dużą niezawodnością, dokładnością, a także elastycznością konstrukcji. Termorezystory możemy podzielić na metalowe lub półprzewodnikowe. Najczęściej stosowanymi metalami do produkcji termorezystorów są platyna nikiel oraz miedź. Z racji, że platyna jest metalem o małej aktywności chemicznej, a także wysokiej temperaturze topnienia, to właśnie ona jest najczęściej wykorzystywana, przykładem mogą być popularne czujniki pt 100.


Dokładniejsze informacje na ten temat są dostępne na:

 • Inzynieria.com – portal internetowy poruszający zagadnienia związane z inżynierią
 • Sawterm – strona internetowa firmy oferującej czujniki temperatury
 • E-jan.pl – internetowa hurtownia sprzedająca ograniczniki przepięć i rozdzielnice budowlane

Podsumowanie

Na bezpieczeństwo pracy, składają się nie tylko przepisy BHP, ale także przeprowadzanie badań lekarskich pracowników, zapewnienie im odzieży ochronnej i odpowiednio przystosowanych stanowisk pracy. Ważną rolę odgrywa także aparatura zabezpieczająca pomieszczenia i przebieg procesów.