Co musi zrobić tłumacz, aby zostać tłumaczem przysięgłym?

Zawód tłumacza wymaga oczywiście perfekcyjnej znajomości konkretnego języka obcego, poświadczonej certyfikatami i studiami, ale by wykonywać tę profesję trzeba mieć także określone cechy osobowości oraz umiejętności, a nie tylko same kwalifikacje. Tłumacz, który posiada własną działalność, pracuje sam, czasami także samodzielnie organizuje sobie czas pracy w ciągu dnia, więc powinna cechowa go duża samodyscyplina. Przydaje się także umiejętność panowania nad stresem, gdy w grę wchodzą tłumaczenia ustne i wykonywania swoich obowiązków pod presją czasu.

Zawodowy tłumacz, jak zacząć pracę i jaka ona jest?

tłumaczeniaZawód wymaga też umiejętności skupienia i koncentracji, czasem przez długie godziny i spędzania długiego czasu nad jednym zadaniem, które może być po prostu nużące. Dlatego przy tym zawodzie nieodzowna jest pasja. Nie zaszkodzi, a wręcz przeciwnie pomoże również dokształcenia się. Tłumaczy na naszym rynku przybywa, więc trzeba być konkurencyjnym, na przykład jeżeli chodzi o ceny oraz szybkość wykonywanych usług. Przy tym jakość pracy także musi być nienaganna. Aby poszerzyć swoje kwalifikacje warto starać się o uzyskanie statusu tłumacza przysięgłego.

Co należy w tym celu zrobić, aby zostać tłumaczem przysięgłym?

przepisyI czym zajmuje się tłumacz przysięgły? Jego zadaniem jest tłumaczenie tekstów, których zgodność z oryginałem musi być poświadczona oficjalnie. Są to na przykład umowy, zaświadczenia, świadectwa i dyplomy oraz tym podobne. Ponadto może również pracować nad dokumentami sądowymi, policyjnymi czy administracyjnymi. Jak widać, jest to zawód zaufania publicznego, który wiąże się także z dużą odpowiedzialnością. W przypadku wykonywania tłumaczeń organom państwowym, taka osoba nie możne bez ważnej przyczyny odmówić wykonywania usługi. Czyni ją także według powszechnie ustalonego cennika. Zawód ten jest trudny i stresujący, niemniej cieszy się prestiżem. Jakie są kroki do uzyskania tytułu tłumacza przysięgłego? Przepisy stanowią, że konieczne jest zdanie egzaminu państwowego przed państwową komisją egzaminacyjną, którą powołuje Minister Sprawiedliwości. Tytuł ten może ponadto otrzymać osoba, która:

  • ukończyła studia na kierunku filologicznym lub ma wykształcenie podyplomowe związane z tłumaczeniami
  • posiada obywatelstwo polskie albo któregoś z państw UE
  • nie była karana
  • zdała z pozytywnym wynikiem egzamin praktyczny

Po nim następuje uroczyste ślubowanie. teraz tłumacz musi czekać na wciągnięcie na listę tłumaczy przysięgłych oraz otrzymanie swojej własnej imiennej pieczęci, która będzie służyła do uwierzytelnienia jego pracy. Odcisk pieczęci wraz ze wzorem podpisu nowy tłumacz powinien złożyć odpowiednim organom. Jego praca od tej pory będzie ściśle dokumentowana. Jest on zobowiązany do odnotowywania każdego tłumaczenia przysięgłego. Jego działania podlegają również nadzorowi organów do tego wyznaczonych.

Tłumaczy przysięgły nie może spocząć na laurach

szkolenieOczywiście nie oznacza to, iż tłumacz, który zdobył nowe kwalifikacje, nie może od tej pory dokonywać zwykłych tłumaczeń. Jest to tylko jego dodatkowa kwalifikacja, która zwiększa atrakcyjność na rynku i zarobek. Trzeba przyznać, że nie jest łatwo utrzymać się na rynku, jeżeli językiem pracy tłumacza jest angielski. Takich specjalistów przybywa. Jak więc poprawić swoje szanse na większą ilość klientów i ciekawe zarobki?
Można zdobyć kwalifikacje uprawniające do tłumaczenia z jeszcze innego języka, mniej popularnego wśród tłumaczy. Oczywiście nieodzowna jest również reklama. Dziś najpowszechniejszą i najbardziej skuteczną formą jest promocja w sieci i warto z niej korzystać, ponieważ dzięki temu można dotrzeć do setek nowych klientów i wykonywać na przykład tłumaczenia przysłane pocztą elektroniczną nawet od osób z zupełnie innej części kraju. Warto poważnie przemyśleć założenie własnej strony www oraz strony na portalu społecznościowym umożliwiającym reklamę. Tam można umieścić swoje portfolio oraz cennik. Jeżeli chodzi o ceny, warto przewidzieć promocje i rabaty dla nowych czy też stałych klientów. Ważne jest też rzetelne przykładanie się do zadań i wykonywanie ich na czas. To sprawi, że tłumacz zyska renomę w branży.

Szkoły angielskiego i specjalistyczne kursy dla tłumaczy

angielskiWiele szkół języka angielskiego, ale i nie tylko tego organizuje od czasu do czasu specjalistyczne szkolenia przygotowane właśnie dla zawodowych tłumaczy. Na te kursy szkoły ściągają specjalistów z dużym doświadczeniem lub nawet profesorów filologii. Zdarza się też, że są to zagraniczni goście, który owy język mają za swój ojczysty, a kurs czy szkolenie w całości jest po angielsku. Nawet tłumacz przysięgły musi się szkolić.
Tłumacz przysięgły oprócz szkoleń językowych, powinien też odbywać szkolenia z zakresu prawa i biznesu. Często bowiem tłumaczy przepisy prawa, a one nawet we własnym języku nie są do końca zrozumiałe. Dlatego tłumacz musi się orientować w tym środowisku i  ciągle podnośić swoje kwalifikacje.


Więcej na:


Podsumowując

englishPraca tłumacza czy tłumacza przysięgłego nie jest prosta, a on sam ciągle musi podnosić swoje umiejętności i wiedzę. Oprócz tego ciąży na nim odpowiedzialność prawna, a w ekstremalnych przypadkach poważne konsekwencje. Praca tłumacza jest więc trudna i męcząca, jednak potrafi przynieść sporo satysfakcji oraz może się opłacić finansowo.

 

Leave a Comment