Energetyka – silna współpraca z przemysłem

Inwestycje w branży energetycznej są coraz bardziej potrzebne. Energetyka jest bowiem kołem zamachowym krajowej gospodarki. Należy stawiać na jej prężny i dynamiczny rozwój oraz na jej połączenie z przemysłem. Inwestowanie w nowe źródła energii i silne wsparcie dla tradycyjnego przemysłu węglowego w Polsce to kluczowe zadania, przed którymi stoi Polska gospodarka. Konieczne jest opracowanie strategicznego modelu zarządzania branżą energetyczną, który byłby wspólny dla wszystkich przedsiębiorstw energetycznych w Polsce oraz podmiotów z nimi współpracujących.

 

glow-lamp-366471_640Powiązanie energetyki i przemysłu

Silne powiązanie ze sobą branży energetycznej i przedsiębiorstw przemysłowych daje realną szansę na usprawnienie polskiej gospodarki. W całym kraju powstają specjalne grupy kapitałowe, które zrzeszają ze sobą przedsiębiorstwa energetyczne i przemysłowe. Zrzeszone grupy kapitałowe stają się całkowicie samodzielne i mogą działać niezależnie od sytuacji na rynku oraz od współpracy z podmiotami zagranicznymi.

Polskie firmy sektora przemysłu specjalizują się w produkcji różnych towarów i usług. Firmy produkcyjne wytwarzają m.in. stacje transformatorowe, które znajdują zastosowanie w branży energetycznej. Stacje pozwalają na rozdzielenie energii elektrycznej przy różnych poziomach napięcia. Polskie firmy są znane na całym świecie z produkcji stacji najwyższej jakości, które mają najlepsze parametry na rynku. Najlepszą jakością wykonania i konkurencyjnymi cenami cechują się również wagi samochodowe, które są wytwarzane przez polskie firmy. Ich eksport z roku na rok rośnie coraz bardziej. Sklepy i hurtownie chętnie sięgają po regały półkowe, dzięki którym można z łatwością przechowywać sklepowy asortyment.

 

electricity-662435_640Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego

W szeroko pojętym interesie społecznym jest zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego kraju. Władze powinny podejmować zdecydowane kroki, aby zapewnić stałe i odpowiedniej wysokości dostawy energii elektrycznej. Pierwszym sposobem jest podejmowanie uchwał i decyzji, na mocy których udałoby się skłonić sektor prywatny do podejmowania inwestycji w zakresie energetyki. Nie zawsze jest to jednak możliwe. W gestii państwa jest więc budowanie nowych elektrowni oraz alternatywnych źródeł energii, dzięki którym będzie można zapewnić spore zapasy energii elektrycznej, nawet na trudne czasy.

Przy budowie nowych elektrowni oraz alternatywnych źródeł energii muszą uczestniczyć firmy z sektora przemysłowego. Zajmują się one dostarczaniem surowców, materiałów i towarów, dzięki którym możliwe jest wytwarzanie energii elektrycznej.

 

electric-power-273648_640Energetyka a przemysł wydobywczy

Szczególnie silne powiązanie pomiędzy branżą energetyczną a przemysłem można zaobserwować w kontekście przemysłu wydobywczego. Polska jest krajem, w którym wydobywa się bardzo dużo węgla. Na śląsku funkcjonują kopalnie węgla kamiennego, które specjalizują się w wydobywaniu węgla koksującego. Jest on sprzedawany na potrzeby dużych hut, które w ogromnych piecach zajmują się wytwarzaniem ciepła do domów i mieszkań. Dostępne zasobny są duże, jednak z każdym rokiem pozyskanie kolejnych ton węgla staje się trudniejsze. Pokłady znajdują się na coraz niższych wysokościach, co wiąże się z koniecznością zwiększenia nakładów na wydobycie. Ma to przełożenie na ceny węgla.

 


 

battery-33522_640Źródła:

 


 

coal-471903_640Konkurencyjność i sprzedaż węgla

Ogromną konkurencją dla polskiego węgla jest węgiel sprowadzany z zagranicy, w tym zwłaszcza z Rosji czy Australii. Okazuje się, że cena zagranicznego surowca często jest niższa niż polskiego węgla, nawet po doliczeniu kosztów transportu. Niemniej jednak można z całą stanowczością stwierdzić, że zagranicy węgiel nie dorównuje pod względem parametrów polskiemu surowcowi.

Węgiel jest klasyfikowany według stopnia kaloryczności. Im większa jest kaloryczność danego gatunku węgla, czyli im więcej ciepła można uzyskać w wyniku spalania, tym cena surowca będzie wyższa.

Obecnie cała branża wydobywcza w Polsce boryka się z bardzo dużymi problemami natury ekonomicznej. Niskie ceny węgla na światowych rynkach i niezmienne koszty pracy wpływają na to, że spółki wydobywające węgiel coraz częściej odnotowują straty. Potrzebna jest scentralizowana reforma i wsparcie ze strony państwa. Jedynie dzięki temu kopalnie mają szansę być nadal rentowne.

 

Leave a Comment