Energia i jej jakość

 

Coraz ważniejszym zagadnieniem staje się zużycie energii elektrycznej oraz jej efektywne wykorzystanie. Wynika to z faktu coraz większego zapotrzebowania na media takie jak prąd czy ciepło. W związku z tym konieczne jest uruchamianie kolejnych elektrowni, które zapewniają pokrycie zapotrzebowania. Większość z nich jest jednak zasilana paliwami konwencjonalnymi co w znacznym stopniu obciąża środowisko naturalne.

Środki potrzebne do kontroli zużycia mediów

kontrola jakości energiiWłaśnie dlatego niezbędnym staje się optymalizacja i automatyzacja procesów w szczególności przemysłowych co pozwala zwiększyć wydajność a zarazem obniżyć koszty. Bardzo ważnym parametrem, który należy kontrolować jest jakość energii elektrycznej. To właśnie kontrola jakości energii jest jednym z głównych zadań inżynierów procesu, którzy są odpowiedzialny za efektywne wytwarzanie produktów. Zła jakość energii może bowiem w znaczącym stopniu oddziaływać na maszyny, które stają się przez to mniej niezawodne oraz trwałe. Oprócz tego zła jakość energii może spowodować w znacznym stopniu wzrost wydatków związanych z zakupem surowca. Zła jakość energii często jest bowiem związana z niskim współczynnikiem mocy, który sprawia, że z sieci oprócz mocy czynnej pobierana jest również moc bierna indukcyjna lub pojemnościowa. To z kolei sprawia, że rosną rachunki związane z jej przesyłem.

W celu eliminacji tego zjawiska należy stosować kompensację mocy, która często jest realizowana za pomocą baterii kondensatorów umieszczanych blisko zasilanych urządzeń. Oprócz tego warto stosować analizatory sieci, które w czasie rzeczywistym umożliwiają podgląd najważniejszych parametrów oraz zjawisk zachodzących w sieci elektroenergetycznej. Dzięki temu mogą być wyciągane wnioski o ewentualnych inwestycjach w rozwój i modernizację infrastruktury.