Mierzenie wskaźników OEE a optymalizacja produkcji

Każdy producent, który chce ponieść poziom swoje firmy, musi zebrać i przeanalizować odpowiednie dane lub dane. Liczby to bardzo istotne sprawy w każdym biznesie. Odpowiednie dane mogą pomóc znaleźć mocne lub słabe punkty w linii produkcyjnej i pozostałych procesach, dostarczając informacji i danych potrzebnych do ciągłego doskonalenia firmy.

Mniej błędów dzięki wskaźnikom OEE

mierzenie wskaźników oeeOprócz prawidłowego zbierania właściwych danych potrzebny jest również odpowiedni proces służący do przeglądania wyników, a następnie ich działania. Jednym z takich pomiarów jest. Całkowita efektywność sprzętu (OEE). Analiza wydajności i produktywności jest uznawana za środek najlepszej praktyki i kluczowy wskaźnik wydajności w każdej branży. Za pomocą procesu jakim jest mierzenie wskaźników oee ocenia się jakość, szybkość i czas przestoju, umożliwiając tym samym wskazanie ogólnej efektywności urządzenia produkcyjnego lub całej linii produkcyjnej. Im lepszy wynik OEE, tym bardziej opłacalny i ekonomiczny staje się biznes. Za pomocą tych wskaźników można zmierzyć wszystko to, co można by było zrobić, oczywiście tylko wtedy, gdyby każde urządzenie działało optymalnie i skutecznie, w porównaniu do tego, co faktycznie zostało wyprodukowane, zapewniając wynik jako procent. Im wyższy odsetek, tym lepszy wynik produkcji. Wynik OEE na poziomie 100% oznacza idealną produkcję, podczas której wytwarzane są tylko dobre części, tak szybko, jak to możliwe, bez żadnych przestojów. Dzięki wskaźnikom można ocenić jakość, szybkość i przestoje w całym zakładzie produkcyjnym.

W dowolnym zakładzie produkcyjnym znajduje się wiele zmiennych na różnych różnych liniach produkcyjnych, maszynach i wielu innych urządzeniach. Znalezienie sposobu poprawy wydajności w jednym obszarze może być szkodliwe, dlatego trzeba brać pod uwagę każdy proces w całym zakładzie produkcyjnym.