Odpowiednia terapia stosowana w ośrodku leczenia uzależnień

Przyczyn powstawania uzależnień może być bardzo dużo. Mogą winne być czynniki genetyczne, biologiczne, a także społeczne. Jedni mają większe predyspozycje do tego, by wpaść w nałóg, inni z kolei mają silną wolę i zdecydowanie mniejszą podatność na uzależnienia. Nałogi mogą dotknąć każdego, niezależnie od wieku, płci, a także statusu materialnego.

Ośrodki leczenia nałogów pomagają osobom uzależnionym

ośrodek leczenia uzależnień na nfzDotyczą one wszystkich grup społecznych i mają różne podłoże. Niezależnie od tego, co jest przyczyną nałogu prawda jest taka, że uzależnienie często jest próbą ucieczki przed trudną rzeczywistością oraz sposobem na radzenie sobie z problemami. Niestety nałóg sprawia, że zapominamy o otaczających nas problemach, ale także wszystko inne przestaje się dla nas liczyć. Zaniedbujemy najbliższych oraz rujnujemy nasze życie. Alkoholizm, narkomania, a także uzależnienie od dopalaczy może powodować poważne uszkodzenia ważnych narządów, a także różnorodne choroby. Jednak każdy nałóg pociąga za sobą całą masę negatywnych skutków, które mogą być bardzo niebezpieczne. Ważne zatem, by jak najszybciej znaleźć ośrodek leczenia uzależnień na NFZ, by uwolnić się od nałogu. Wiele placówek świadczy specjalistyczną pomoc w ramach NFZ, ale także istnieje możliwość skorzystania z prywatnej terapii. To od osoby uzależnionej zależy, czy skorzysta z odpłatnej czy nieodpłatnej pomocy. Leczenie, które odbywa się w zamkniętych placówkach, trwa najczęściej kilka tygodni w zależności od stopnia zaawansowania uzależnienia. Z kolei leczenie stacjonarne polega na zgłaszaniu się pacjenta do poradni i korzystania z oferowanej tam pomocy.

Jeśli naszym życiem zawładnął nałóg niezwykle istotne jest, by jak najszybciej poszukać pomocy, bowiem im szybciej rozpoczniemy leczenie, tyle mniejsze będą negatywne skutki nałogu i łatwiej będzie nam na nowo odzyskać wolność. Niezależnie od tego, co jest przyczyną naszego uzależnienia, świadomość problemu, chęć wyjścia z nałogu odgrywają ogromną rolę w leczeniu, a specjalistyczna pomoc, jaka świadczona jest w dobrych placówkach sprawia, że nie jesteśmy sami skazani na walkę z nałogiem.