Polwięglan wytrzymałym materiałem konstrukcyjnym

Na terenie zakładów pracy bardzo ważnym zagadnieniem jest zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom. Szczególnie istotne jest natężenie światła na powierzchni roboczej, które powinno być na poziomie co najmniej równym z wartościami określonymi w przepisach prawnych. Przeważnie żeby to osiągnąć stosowane są sztuczne źródła światła takie jak chociażby oprawy. W zależności od rodzaju wykonywanych w danym miejscu czynności wartości te mogą się różnić.

Rodzaje świetlików montowanych na dachach

świetliki z poliwęglanuIm bardziej precyzyjny proces odbywa się w danym pomieszczeniu tym większe natężenie powinno być zachowane. Niemniej jednak w przestrzeniach takich jak chociażby ciągi komunikacyjne nie jest wymagane duże natężenie światła. W związku z tym zastosowane mogą tam być rozwiązania pozwalające znacznie obniżyć konsumpcje energii elektrycznej. Dobrym przykładem są świetliki z poliwęglanu, które mają wiele zalet. Oprócz zmniejszenia zapotrzebowania na energię pozwalają one doprowadzić do budynku światło naturalne. Jest to niezwykle istotne dla samopoczucia osób przebywających w danym miejscu przez wiele godzin. Świetliki są wykonywane z odpornego materiału, który jest bardzo trwały. Poliwęglan jest odporny zarówno na uszkodzenia mechaniczne jak i również oddziaływania środowiskowe takie jak opady, wiatr czy skrajne temperatury. Świetliki mogą być wykonywane na różne sposoby. Najczęściej spotykane są jako klapy, które dodatkowo można uchylać.

W innych miejscach z kolei mogą być zainstalowane jako trwały element konstrukcyjny budynku. Jak widać obecnie na rynku dostępne są rozwiązania, które pozwalają na obniżenie zużycia energii oraz doprowadzenie światła naturalnego do wewnątrz obiektu. Dodatkowo dzięki ich zastosowaniu możliwe jest zapewnienie wymaganego prawnie natężenia oświetlenia w danym miejscu. Ewentualny niedobór może być kompensowany sztucznymi źródłami światła pracującymi z obniżoną mocą.