Procedura umorzenia zobowiązań upadłego

Procedura upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, czyli inaczej upadłość konsumencka daje możliwość uzyskania oddłużenia. Warto jednak wiedzieć, że nie wszystkie zobowiązania można umorzyć. Dlatego zasadne jest wytłumaczenie jak wygląda kwestia procedury dotyczącej oddłużenia, a także jakich zobowiązań nie można umorzyć w przypadku upadłości konsumenckiej. Co jeszcze warto wiedzieć na temat umorzenia?

Prawidłowe umorzenie zobowiązań

umorzenie zobowiązań upadłegoProces umorzenia zobowiązań w upadłości ma miejsce po wykonaniu przez upadłego całego planu spłaty wierzycieli. W niektórych przypadkach, kiedy sytuacja osoby upadłej wskazuje, że jest ona trwale niezdolna do jakichkolwiek spłat, sąd ma możliwość umorzenia zobowiązań bez konieczności ustalania planu spłaty poszczególnych wierzycieli. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa rozprawa w zakresie umorzenia zobowiązań nie stanowi koniecznego elementu postępowania. Warto wnioskować o umorzenie zobowiązań upadłego. Należy wiedzieć, że co do zasady rozprawa o umorzenie jest wyznaczona tylko w przypadku, kiedy zawnioskuje o to syndyk, upadły albo wierzyciele. Sąd ma także możliwość zadziałania z urzędu i wyznaczenia terminu takiej rozprawy. W przypadku upadłości konsumenckiej umorzeniu mogą podlegać wyłącznie te zobowiązania, które powstały przed ogłoszeniem upadłości, a także nie zostały spłacone w wyniku realizacji planu spłaty wierzycieli.

Osoba fizyczna w efekcie ogłoszenia upadłości ma możliwość umorzenia zobowiązań bankowych i pozabankowych, nieopłaconych składek ZUS, nieuregulowanych podatków, jak również kosztów postępowania upadłościowego. To ostatnie możliwe jest wyłącznie w sytuacji, kiedy zobowiązania upadłego są umarzane bez ustalenia planu spłaty wierzycieli. Dodatkowo można umorzyć zobowiązania nieujawnione w sposób nieumyślny.