Termowizja, czyli badanie termowizyjne jako specjalistyczna usługa

Termowizja jest usługą, z której korzystają zarówno osoby prywatne, różnej wielkości podmioty (w dużej mierze spółdzielnie oraz wspólnoty mieszkaniowe) jak i duże firmy remontowe i budowlane. Dla każdej z nich wykonuje się specjalistyczne, precyzyjne pomiary ukazujące sposób, w jaki na badanej powierzchni następuje rozkład temperatury.

Badania termowizyjne – usługa dla osób prywatnych i przedsiębiorstw

Badania termowizyjne przeprowadzane są przy pomocy kamer, których działanie można porównać do aparatu fotograficznego, choć są one oczywiście bardziej zaawansowane, rozbudowane o możliwość wykonywania bardzo dokładnej detekcji promieniowania podczerwieni. Usługa związana z takimi badaniami jest o tyle popularna, iż znajduje zastosowania w licznych obszarach działalności, między innymi w:

  • elektronice,
  • branży budowlane,
  • rolnictwie,
  • hutnictwie,
  • mechanice,
  • ochronie środowiska naturalnego,
  • medycynie.

Termowizja instalacji elektrycznych

pomiary termowizyjneBadania termowizyjne są coraz bardziej obecne w świadomości kolejnych osób. Coraz większą uwagę zwraca się na termowizję instalacji elektrycznych. W niektórych miejscach zwracają na to uwagę również firmy ubezpieczeniowe – zwłaszcza w przypadku przedsiębiorstw o charakterze produkcyjnym, gdzie zagrożenie pożarowe jest na tyle realne, że szczególnym obowiązkiem jest dopilnowanie, aby nie wystąpiły żadne usterki i nieprawidłowości. Do takich, poważnie zagrażających bezpieczeństwu, należą przestarzałe lub poluzowane elementy. Bywa, że ciężko je wykryć sprawdzając element po elemencie (będzie to problematyczne zwłaszcza w przypadku dużych zakładów z rozbudowaną siecią instalacji), dlatego lepsze zastosowanie ma tu badanie termowizyjne, umożliwiające szybsze, w dodatku bezinwazyjne wykrycie miejsca, w którym znajduje się nieprawidłowe działanie lub istnieje zagrożenie wystąpienia zwarcia. Bezinwazyjne, czyli nie wymagającego kucia ścian i dokonywania żadnych rozbiórek istniejących konstrukcji – kamera termowizyjna namierza bez żadnego problemu usterki zabudowane, znajdującego się w ścianach itp.

Pomiary termowizyjne instalacji wodnych

hydraulikPomiary i badania termowizyjne, podobnie jak w przypadku instalacji elektrycznych, mają również szczególne znaczenie w przypadku instalacji wodnych. Dzięki badaniom w tym zakresie możliwe jest wykrycie samej instalacji lub pojawiającego się wycieku. Takie badanie jest bardzo skuteczne i będzie efektywne, warunkiem jednak jest, by obejmowało instalację w której funkcjonuje instalacja centralnego ogrzewania lub ciepłej użytkowej wody. Dzięki niemu można wykryć, a w konsekwencji w bezinwazyjny sposób usunąć usterki. Skorzystanie z takiej usługi ma dwojakie korzyści. Poza już wymienioną, samą w sobie podwójną zaletą (wykryciem i możliwością trafnego usunięcia usterki) termowizja umożliwia uzupełnienie nią świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, gdyż jest ona odzwierciedleniem realnego obrazu instalacji i ewentualnych, możliwych dla konkretnego przypadku zagrożeń.
Do napraw hydraulicznych w przypadku, gdy usterka jest za ścianą lub jej lokalizacja jest trudna to właśnie wtedy kamery termowizyjne są nie zastąpione. Często wiemy, że jest wyciek, bo widzimy wodę lub ją czujemy, ale określenie miejsca usterki nie jest już takie proste. Dawniej robiło się to na zasadzie prób i doświadczenia, ale to były tylko przypuszczenia. Teraz wystarczy użyć kamery termowizyjnej, aby dokładnie zlokalizować uszkodzenie i nie niszczyć całej elewacji. Dlatego właśnie badania termowizyjne są niezastąpione w usługach hydraulicznych.


 

Informacje pochodzą:


 

Przepisy i standardy badań termowizyjnych

energooszczednoscJako że badanie termowizyjne jest bardzo konkretną, specjalistyczną usługą o dużym znaczeniu, kwestie z nią związane musiały zostać uregulowane w przepisach prawnych. Zgodnie z nimi, metody badań termowizyjnych mają zastosowanie głównie do wstępnego zidentyfikowania wielu rodzajów zmian zachodzących we właściwościach cieplnych, związanych między innymi ze szczelnością w przenikaniu powietrza i czynnikami współtworzącymi obudowę budynku po jego zewnętrznej części.
Takie badania nie są obowiązkiem w budownictwie, choć większość inwestorów zleca przeprowadzenie takich usług, gdyż dzięki nim możliwe jest wykrycie i wyeliminowanie błędów budowlanych na wcześniejszym etapie budowania, przed oddaniem budynku do użytku, po czym wszelkie zmiany byłyby bardziej kłopotliwe i wymagające poniesienia większych kosztów. Jest to o tyle istotne, że wszelkie błędy w izolacji termicznej mogą skutkować nie tylko większymi wydatkami ponoszonymi na ogrzewanie, ale również rozwijaniem się grzybów i mikroorganizmów, pojawiających się na wskutek przemarzania przegrody.

Leave a Comment