Czy warto korzystać z rozwiązania sap hr w agencji pr?

Agencja PR

SAP HR (inaczej SAP HCM) jest systemem do szeroko pojętego zarządzania ludzkim personelem w firmie. Może być przydatny w wielu branżach. Wszędzie tam, gdzie pracowników jest więcej niż kilku i funkcjonuje dział kadr, tam dobrze jest używać profesjonalnego oprogramowania do zarządzania zasobami ludzkimi.

Agencja PR – czym się zajmuje

Agencja PRPublic Relations to dość szeroka dziedzina budowania długofalowych relacji z otoczeniem firmy. Kluczem jest tu staranie o kształtowanie pozytywnego wizerunku konkretnej organizacji, wpływanie na jej odbiór zarówno w wewnętrznych strukturach, jak i na zewnątrz – przez klientów, konkurencję, mieszkańców i tak dalej. Te działania wiążą się w pierwszej kolejności z określeniem obecnej sytuacji i później staraniem jej poprawy. Trzeba ustalić mocne i słabe strony przedsiębiorstwa i postarać się opracować strategię przyszłych działań. Kompleksowe poczynania PR-owe zakładają oddziaływanie na wszystkie elementy, które wymagają poprawy albo wzmocnienia. PR to wiele różnych obszarów, którymi należy się zająć w zależności od okoliczności:

 • zarządzanie kryzysowe
 • wizerunek w Internecie
 • relacje wewnątrz firmy, postrzeganie firmy przez jej pracowników, ich utożsamianie się z misją
 • identyfikacja wizualna
 • wizerunek w social mediach
 • kształtowanie wizerunku w mediach tradycyjnych.

To tylko przykładowe działania, jakie w ramach public relations są wykonywane. Opierają się więc one na wszechstronnym budowaniu pozytywnych odczuć związanych z jakąś firmą bądź organizacją. Agencje mogą zajmować się kompleksowo wszystkimi czynnościami PR, a mogą także się specjalizować, przykładem może być agencja social media. Taka placówka będzie się zajmować jedynie odbiorem swojego klienta w mediach społecznościowych. Czasami lepiej może być skorzystać z usług takiej firmy, kiedy chce się skupić precyzyjnie akurat na jednej dziedzinie.

SAP HR – jakie rozwiązanie oferuje

szkoleniaObecnie coraz więcej dziedzin jest wspierana przez różnego rodzaju oprogramowania. SAP HR znacznie ułatwia zarządzanie ludzkim kapitałem. Przykładowe funkcje to:

 • zarządzanie danymi pracownika
 • ocena czasu pracy każdego z pracowników
 • rozliczanie płac
 • raportowanie ZUS, GUS, raportowanie płacowe
 • zarządzanie szkoleniami
 • wgląd w strukturę organizacyjną.

Dzięki korzystaniu z takiego systemu cały czas można mieć dostęp do danych i ich analizy, dzięki temu nic nie ma prawa umknąć uwadze, a dopilnowania, aby pracownicy byli właściwie rozliczani i oceniani staje się o wiele prostsze. Dzięki takim sposobom zarządzanie staje się bardziej zautomatyzowane. Oprogramowanie takie może się przydać w momencie, kiedy firma chce zainwestować w działania PR-owe.

Czy SAP HCM może się przydać agencji PR

agencja marketingowaGdy PR-owiec wchodzi do firmy, aby poznać jej wewnętrzne środowisko, niewiele wie o pracownikach. O kondycji relacji w wewnętrznych strukturach dowiaduje się podczas rozmów z przełożonymi i pracownikami, a także poprzez obserwację. Dostęp do systemu jak SAP HCM może natomiast wspomóc jego monitoring. Dzięki dostępowi do oprogramowania może sprawdzić, którzy z pracowników przykładają się do pracy, kto uczestniczył w szkoleniach i tak dalej. Może to być pomocne narzędzie, aby zdobyć niezbędne informacje i zoptymalizować działanie firmy od środka. Jeśli chodzi natomiast o użytkowanie tego systemu dla własnych potrzeb wewnętrznych agencji PR, to jest on tak samo wygodny jak w przypadku innych organizacji. Może być wręcz konieczny, jeśli pracowników jest więcej i chce się jak najbardziej sprawiedliwie ich oceniać, a także szybciej wypełniać wszelkie raporty i mieć do nich bieżący dostęp w jednym miejscu.


Tekst powstał przy pomocy:


Podsumowanie

Oprogramowanie do zarządzania zasobami ludzkimi może być pomocne przy przyglądaniu się funkcjonowaniu firmy klienta. Wiadomo, że aby działania PR-owe mogły być w pełni skuteczne, konieczne jest, aby pracujący w firmie ludzie dobrze się o niej wypowiadali. Niestety, nie zawsze tak jest. Praktyczne w badaniu tego zjawiska mogą być właśnie systemy do zarządzania kapitałem ludzkim jak SAP HR.