Zasada działania transformatorów

 

Jednym z kluczowych osiągnięć w zakresie elektroniki oraz elektrotechniki było skonstruowanie transformatora, który pozwolił na zniwelowanie przepięć w sieci elektrycznej. Dzięki zastosowaniu zasady indukcji wzajemnej możliwe jest przesyłanie prądu elektrycznego pomiędzy kilkoma obwodami przy zachowaniu stałej częstotliwości.

Charakterystyka zastosowania transformatorów

transformator do elektronikiKażdy transformator składa się z co najmniej dwóch miedzianych bądź aluminiowych uzwojeń, z czego jedno z nich pełni funkcję zwoju pierwotnego a drugi wtórnego. Obwód pierwotny jest odpowiedzialny za magazynowanie źródła prądu, natomiast wtórny odpowiada za jego odbiór. Obydwa uzwojenia są ze sobą skojarzone za pomocą strumienia magnetycznego przenikającego przez cewki transformatora. Energia elektryczna wytwarzana przez transformator jest ściśle uzależniona od oporności zastosowanych odbiorników- wraz z obniżeniem parametrów opornika uzyskujemy energię elektryczną o większej mocy. Wdrożenie rozwiązań z zastosowaniem urządzeń takich jak transformator do elektroniki umożliwia ich stosowanie m. in. w rozdzielniach prądu typu WN oraz NN , elektrowniach oraz przedmiotach użytku codziennego takich jak urządzenia AGD czy instalacje oświetleniowe z zastosowaniem halogenów. W branży elektrycznej najczęściej stosowane są transformatory trójfazowe olejowe, które poza podstawowymi elementami konstrukcyjnymi takimi jak uzwojenie oraz rdzeń posiadają w swojej budowie dodatkowe komponenty. Do części transformatorów trójfazowych olejowych zaliczamy przede wszystkim izolatory przepustowe GN/DN, konserwator oleju oraz chłodnicę określaną też jako radiator. Ponadto możemy też wyróżnić elementy konstrukcyjne jakimi są pochłaniacz wilgoci, przekaźnik Bucholtza oraz przełącznik zaczepów.

Wykorzystanie transformatorów w branży elektrycznej zyskało popularność przede wszystkim ze względu na możliwość odseparowania od siebie dwóch obwodów za pomocą techniki galwanicznej, ale również opcji wzajemnego oddziaływania względem siebie za pomocą sprzężenia magnetycznego. Rozwój nowych technologii sprawia, że mają one szansę stać się wydajną i ekologiczną alternatywą w wielu dziedzinach naszego życia.

Więcej na www.eltii.pl